Miljø, mennesker og aktiviteter

Hasle og Frydenberg


Et trehusområde i hjertet av Oslo

Om området vi bor i

Hasle og Frydenberg er et sammenhengende område av småhus, hager og parker, avgrenset og delvis gjennomskåret av noen mye brukte ferdselsårer. Området har utviklet seg som småhusbebyggelse med nærhet til et mangfold av næringsvirksomheter gjennom mer enn hundre år.

I storbyen Oslo kan bomiljøet vårt bare ivaretas så lenge politikken setter bestemte rammer for hva som kan gjøres av utbygging. Kommunens småhusplan er i dag helt avgjørende for hvordan utviklingen blir fremover.