De nye nettsidene

Styret i Hasle og Frydenberg Vel har ønsket å utvikle nettsider som kan presentere bomiljøet Hasle og Frydenberg og Styret i Vellet på en god måte. Nettsidene er ikke en erstatning for sosiale medier (som Facebook og Instagram), men skal gi informasjon om boområdet og styrearbeidet som er viktig for beboerne.