november 2023

Nå braker det løs? Haslevangen 14

På vegne av tiltakshaver, Haslevangen 14 Eiendom AS, fremmes søknad om rammetillatelse for nybygg på eiendom gbnr.124/202, adresse Haslevangen 14, 0579 Oslo. Planlagt omsøkt tiltak gjelder oppføring av 136 boenheter fordelt på 7 sammenhengende bygg med felles parkeringsanlegg og tilhørende utomhusanlegg. Saksinnsyn er her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202316507

Adam Hiorths vei 2 – Carport og sykkelbod

Det søkes om oppføring av ny carport på 37,2 m2 som er en utvidelse av eksisterendegarasje, samtidig ønsker tiltakshaver en sykkel bod ved siden av carporten på eiendom medgnr/bnr. 125/20. Eiendommen ligger i område regulert for rekkehusformål ihht reguleringsplan S-4220 vedtatt 15.03.2006.  Saksinnsyn her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202316009

Lørenveien 69 A – Drivhus og dukkestue

Det søkes om ettergodkjenning av allerede oppført drivhus og dokkestue på eksisterende takterrasse. Naboer har levert klage og er bekymret for nær- og fjernvirkninger. Saksinnssyn HER.