Adam Hiorths vei 11B

Adam Hiorths vei 11 B - Bruksendring av kjeller til bolig og påbygg

Det søkes om påbygging, ombygging og bruksendring. Søker redegjør for at målet er å få bedre utnyttelse av arealer i boligen og at kjeller omgjøres fra tilleggsdel til hoveddel. Søker sier i sin redegjørelse for at det ved ombygging er ivaretatt hensyn til at boligen skal fremtre som mer helhetlig, og ha et uttrykk bedre tilpasset  omkringliggende boliger.

Plan- og bygningsetaten viser i melding datert 11. august 2022 til søknaden om nytt påbygg og bruksendring, mottatt av 31.05.2022. Etaten ber om flere opplysninger for å kunne behandle og fatte vedtak i saken.

 

Sakslenke: 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202208292

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *