Nyheter om planer og utbygginger i vårt område

Styret i Hasle og Frydenberg Vel er opptatt av utviklingen i området vårt og vil følge med på hva som skjer av planlegging og utbygging. Vi er spesielt opptatt av etterlevelse av Småhusplanen, og vi er selvsagt opptatt av arbeid som skjer i Oslo Kommune med å revidere denne og andre reguleringer som gjelder for …

Nyheter om planer og utbygginger i vårt område Les mer »