Haslevangen 14

Saksnr. 201415352: Haslevangen 14. Revidert planinitiativ. Detaljregulering. Saksinnsyn hos Plan- og Byggningsetaten er her.

Saken har pågått siden 2014. Et planforslag med to alternativer ble sendt til offentlig ettersyn i november 2018 og til politisk behandling 15. juli 2020. I april 2021 ba Byrådets Byutviklingsavdeling om et 3. alternativ med utgangspunkt i Plan- og bygningsetatens alternativ 2, men med noen flere boliger i «Bygg A» (bygget nærmest Frydenbergveien). 

 Per september 2022 er saken fortsatt til politisk behandling.

Forslagsstillers alternativ (Alt. 1)
Plan- og byggs alternativ (Alt. 2)
De to alternativene sammenliknet.
Plan- og Byggs alternativ 2 sett ovenfra.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *