Haslevangen 14

Saksnr. 201415352: Haslevangen 14. Revidert planinitiativ. Detaljregulering. Saksinnsyn hos Plan- og Byggningsetaten er her.

Klager innkommet ble avvist av Plan og Bygg 3. februar, fordi det ikke ble funnet saksbehandlingsfeil. Prosjektet går dermed videre. Saken har pågått siden 2014. Et planforslag med to alternativer ble sendt til offentlig ettersyn i november 2018 og til politisk behandling 15. juli 2020. I april 2021 ba Byrådets Byutviklingsavdeling om et 3. alternativ med utgangspunkt i Plan- og bygningsetatens alternativ 2, men med noen flere boliger i «Bygg A» (bygget nærmest Frydenbergveien). 

 Per september 2022 er saken fortsatt til politisk behandling.

Forslagsstillers alternativ (Alt. 1)
Plan- og byggs alternativ (Alt. 2)
De to alternativene sammenliknet.
Plan- og Byggs alternativ 2 sett ovenfra.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *