Hasleveien 28, 30, 36, 38 og Sinsenveien 11

Saksnummer 202113718 Hasleveien 28, 30, 36, 38 og Sinsenveien 11 - Boliger og næring. Detaljregulering.

Nytt oppstartmøte bestilt 20. januar 2023. Opprinnelig ble oppstartmøte bestilt i september 2021. I desember uttaler Byantikvaren at: «de planlagte bygningsvolumene er markant høyere enn den omkringliggende bebyggelsen. BYA støtter Bymiljøetatens uttalelse angående bevaring av grøntområdet og skepsis til om bygning D vil forringe det grønne arealet. (…) Høydene i planforslaget sprenger den stedlige skalaen, dette gjelder spesielt bygningene C og D. Foreslått ny bebyggelse vil etter Byantikvarens vurdering påvirke opplevelsen av de omkringliggende kulturmiljøene negativt. Byantikvaren er derfor klart skeptisk til de foreslåtte høydene. Det må i det videre arbeidet med planforslaget vises bygningsvolum som relaterer seg til den omkringliggende bebyggelsens dimensjoner.»

Purring på oppstartmøte ble sendt fra Arkitektskap på vegne av oppdragsgiver Utsikten Carl Berner AS og LOF arkitekter i juni 2022.

Det er interessant beskrivelse av området i uttalelsen fra Byantikvaren, her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021163420&fileid=9955833

Sakslenke er: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202113718&rplan=1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *