Hjørnetomta (ved Hasle T)

Saksnummer 201609079 Hjørnetomten. Grenseveien/Økern veien. (Hasle T-bane stasjon). Planer om Bolig/næring, hotell, torg m.m. Detaljregulering.

Saken startet i 2016. Niels Torp Arkitekter tok initiativ til oppstartmøte. Plan- og Bygningsetaten legger ut planforslag med to alternative løsninger til offentlig ettersyn i desember 2020. Niels Torp leverer et endret forslag som legges ut til begrenset høring i september 2022. 

Bildene her er hentet fra planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn i 2020.

 

Sakslenke P&B: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201609079

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *