Lilleparken!

med grønt gress, skyggefulle trær og åpen plass tilgjengelig for alle
Parken er en tumleplass for små og store barn
Her samles beboere blant annet for sommerfest, julegrantenning, og 17. mai markering

Området som Lilleparken ligger på er i privat eie, men er regulert dels som offentlig vei og dels som offentlig park. I en tid med sterkt utbyggingspress er Styret i Hasle og Frydenberg Vel opptatt av å bevare Lilleparken som friareal.