Medlemskap

Alle husstander i området vårt er velkommen som medlemmer i Hasle og Frydenberg Vel. I praksis betyr dette at alle som bor innenfor området markert med rødt i kartet under kan bli medlem.

Kontingent er 200 kroner per kalenderår. Faktura sendes ut i januar, men du kan selvsagt melde deg inn når som helst i løpet av året.

Melding om at du ønsker å bli medlem kan du sende til Styret (via kontaktsiden).