Adam Hiorths vei 3

Saksnummer 202003238: Adam Hiorths vei 3 - Oppføring av enebolig

Sak mottas 8. juni 2020. Plan- og bygningsetaten godkjenner søknaden om oppføring av enebolig og gir rammetillatelse 14. september 2020. Det reises innsigelser.

Plan- og bygningsetaten godkjenner søknad datert 5. juli 2021 om endringer til tidligere rammetillatelse. Endringssøknaden omfatter blant annet endring i kartgrunnlag og senking av bolig.

P&B opprettholder rammetillatelsen i september 2021 og dette vedtaket stadfestes av Statsforvalteren i juni 2022.

Sakslenke: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202003238

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *