Økernveien 115

Saksnummer 201615880 Økernveien 115. Gnr. 124, Bnr. 2 Det planlegges bygging av hovedsakelig boliger.

Saken har pågått siden 2016. TAG Arkitekter leverte en foreløpig planbeskrivelse i august 2022. Bilder er hentet fra denne. Forslagsstiller er Økernveien 115 Utvikling AS og planområdet er på ca. 30,4 daa. Eiendommen foreslås hovedsakelig regulert til byggeområde for bolig, samt kontor, forretning og bydelsfunksjoner. Forslagsstiller ønsker å legge til rette for ca. 600 boenheter innenfor området og det er foreløpig avsatt 1 200 m² innendørsareal til barnehage, noe som tilsvarer 7-8 avdelinger ny barnehagekapasitet. Beslutning om offentlig ettersyn ventes i november 2022.

 Sakslenke: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201615880

Fotavtrykk og etasjer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *