Økernveien 97

Saksnummer 201801786 Økernveien 97, 127/36. Detaljregulering.

Saken startet i 2018. ARCASA Arkitekter sendte oppdatert planforslag til Plan- og Bygningsetaten
i september 2022. Området transformeres fra ren næringseiendom – bilforretning, til en flerfunksjonell
bebyggelse med bolig over og utadrettet virksomhet på bakkeplan. Økernveien vil gå fra en ren veiforbindelse til bygate. Fasaden mot Økernveien skal deles opp ved hjelp av høydeforskjeller og farge/materialskifter. Fasadene i nedre etasje mot Økernveien skal ha et stort innslag av glass og skal ha utadrettet virksomhet.

 

Sakslenke P&B:  https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201801786

Glansbildet
Fotavtrykket
Tomta i 2022

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *