Hasle og Frydenberg Vel

Om Styret

2022-23

Sammensetning og valg av styre

  • Styret velges av Årsmøtet
  • Styremedlemmer velges for to år av gangen
  • Styreleder velges ved styrets konstituering (etter årsmøtet)
  • Styreleder har en funksjonstid på ett år

Valgkomité

Vil du være med i Vellet eller vite mer om hva som skjer i Styret?

Vi samarbeider med..