Hasle og Frydenberg Vel

Om Styret

2021-22

Medlemmer i styret

Sammensetning og valg av styre

  • Styret velges av Årsmøtet
  • Styremedlemmer velges for to år av gangen
  • Styret har seks medlemmer og hvert år er tre på valg
  • Styreleder velges ved styrets konstituering (etter årsmøtet)
  • Styreleder har en funksjonstid på ett år

Vil du være med i Vellet eller vite mer om hva som skjer i Styret?

Vi samarbeider med..