Om Styret 2023-24

Valg

  • Styret velges av Årsmøtet
  • Styremedlemmer velges for to år av gangen
  • Styreleder velges ved styrets konstituering (etter årsmøtet)
  • Styreleder har en funksjonstid på ett år

Valgkomité

Vi samarbeider med..