Sinsenterrassen

Saksnummer 202100768 Trondheimsveien 197 C med flere – Sinsenterrassen. Detaljregulering.

Byantikvaren vil verne området. Planområdet har nasjonale kulturminneinteresser. Detaljregulering av Sinsenterrassen skal sikre varig vern av et helhetlig kulturmiljø med eksisterende bebyggelse og uteområder. Dette sikres gjennom omregulering til bevaring kulturmiljø. Eksisterende bebyggelse utgjør maksimal utnyttelse, og eksisterende torg/ møteplasser samt grøntområder opprettholdes.

 

Sakslenke P&B: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202100768

Marlow Arkitekters skisse fra prosjekt på 1990-tallet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *