Nå braker det løs? Haslevangen 14

På vegne av tiltakshaver, Haslevangen 14 Eiendom AS, fremmes søknad om rammetillatelse for nybygg på eiendom gbnr.124/202, adresse Haslevangen 14, 0579 Oslo. Planlagt omsøkt tiltak gjelder oppføring av 136 boenheter fordelt på 7 sammenhengende bygg med felles parkeringsanlegg og tilhørende utomhusanlegg. Saksinnsyn er her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202316507

Adam Hiorths vei 2 – Carport og sykkelbod

Det søkes om oppføring av ny carport på 37,2 m2 som er en utvidelse av eksisterendegarasje, samtidig ønsker tiltakshaver en sykkel bod ved siden av carporten på eiendom medgnr/bnr. 125/20. Eiendommen ligger i område regulert for rekkehusformål ihht reguleringsplan S-4220 vedtatt 15.03.2006.  Saksinnsyn her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202316009

Lørenveien 69 A – Drivhus og dukkestue

Det søkes om ettergodkjenning av allerede oppført drivhus og dokkestue på eksisterende takterrasse. Naboer har levert klage og er bekymret for nær- og fjernvirkninger. Saksinnssyn HER.

Adam Hiorths vei 17 B

Adam Hiorths vei 17 B – Bruksendring av deler av underetasjen til hoveddel, utvidelse av vinduer og etablering av lysgraver Det søkes om tillatelse til tiltak i ett trinn for fasadeendring og bruksendring av underetasje i Adam Hiorths vei 17B Gnr/bnr 125/57, seksjon 1. Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger i gjeldende reguleringsplan S-4220, 15.3.06. Tiltaket oppfyller …

Adam Hiorths vei 17 B Les mer »

Høsten er her..

Styret hadde møte 28. september, før Nabotreffet på Hasle Linie Gastropub. Vi brukte tid på å diskutere trafikksituasjonen i området vårt, som er en gjengangersak, men som blir aktualisert av alle de pågående byggeprosjektene mellom Sinsen og Økern.  Styret vedtok å jobbe mer med saken fremover, med sikte på å dokumentere hva dette dreier seg …

Høsten er her.. Les mer »

Lørenvangen 22 – Peter Møllers vei 13

Sak sendt til politisk behandling i august 2023 Selvaag Bolig ASA og Orkla ASA foreslår å omregulere den eksisterende industribebyggelsenfra kontor og industri til boligbebyggelse i 4-8 etasjer, barnehage, næring, park og offentligtorg. Det er foreslått ca. 320 boliger. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslagetog har utarbeidet et alternativ med lavere utnyttelse og høyder (3-8 …

Lørenvangen 22 – Peter Møllers vei 13 Les mer »

Adam Hiorths vei 7

Saksnummer 202306085 – Byggesak. Oppføring av enebolig – sak mottatt 11.04.2023 Innsyn her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202306085

Adam Hiorths vei 8

Eksisterende garasje søkes om revet og ny garasje med en liten boenhet oppført istedenfor. Ny garasje med boenhet flyttes noen meter lenger til vest. Saksinnsyn:  https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202304462 

Adam Hiorths vei 11B

Adam Hiorths vei 11 B – Bruksendring av kjeller til bolig og påbygg Det søkes om påbygging, ombygging og bruksendring. Søker redegjør for at målet er å få bedre utnyttelse av arealer i boligen og at kjeller omgjøres fra tilleggsdel til hoveddel. Søker sier i sin redegjørelse for at det ved ombygging er ivaretatt hensyn …

Adam Hiorths vei 11B Les mer »