«Hjelp 113-appen»

Styret oppfordre alle til å gjøre seg kjent med Hjelp 113-appen, utviklet av Norsk Luftambulanse. Her har vi tilgang til oppdatert informasjon blant annet om hvor det finnes hjertestartere i vårt område. Appen kan lastes ned både fra App-Store og fra Google Play.

«Hjelp 113-appen» Read More »

Nå braker det løs? Haslevangen 14

På vegne av tiltakshaver, Haslevangen 14 Eiendom AS, fremmes søknad om rammetillatelse for nybygg på eiendom gbnr.124/202, adresse Haslevangen 14, 0579 Oslo. Planlagt omsøkt tiltak gjelder oppføring av 136 boenheter fordelt på 7 sammenhengende bygg med felles parkeringsanlegg og tilhørende utomhusanlegg. Saksinnsyn er her: Innsyn

Nå braker det løs? Haslevangen 14 Read More »

Adam Hiorths vei 2 – Carport og sykkelbod

Det søkes om oppføring av ny carport på 37,2 m2 som er en utvidelse av eksisterendegarasje, samtidig ønsker tiltakshaver en sykkel bod ved siden av carporten på eiendom medgnr/bnr. 125/20. Eiendommen ligger i område regulert for rekkehusformål ihht reguleringsplan S-4220 vedtatt 15.03.2006.  Saksinnsyn her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202316009

Adam Hiorths vei 2 – Carport og sykkelbod Read More »

Adam Hiorths vei 17 B

Adam Hiorths vei 17 B – Bruksendring av deler av underetasjen til hoveddel, utvidelse av vinduer og etablering av lysgraver Det søkes om tillatelse til tiltak i ett trinn for fasadeendring og bruksendring av underetasje i Adam Hiorths vei 17B Gnr/bnr 125/57, seksjon 1. Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger i gjeldende reguleringsplan S-4220, 15.3.06. Tiltaket oppfyller

Adam Hiorths vei 17 B Read More »

Høsten er her..

Styret hadde møte 28. september, før Nabotreffet på Hasle Linie Gastropub. Vi brukte tid på å diskutere trafikksituasjonen i området vårt, som er en gjengangersak, men som blir aktualisert av alle de pågående byggeprosjektene mellom Sinsen og Økern.  Styret vedtok å jobbe mer med saken fremover, med sikte på å dokumentere hva dette dreier seg

Høsten er her.. Read More »

Lørenvangen 22 – Peter Møllers vei 13

Sak sendt til politisk behandling i august 2023 Selvaag Bolig ASA og Orkla ASA foreslår å omregulere den eksisterende industribebyggelsenfra kontor og industri til boligbebyggelse i 4-8 etasjer, barnehage, næring, park og offentligtorg. Det er foreslått ca. 320 boliger. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslagetog har utarbeidet et alternativ med lavere utnyttelse og høyder (3-8

Lørenvangen 22 – Peter Møllers vei 13 Read More »