Trafikktelling i nabolaget!

I samarbeid med firmaet Ramudden (https://www.ramudden.no) har Hasle og Frydenberg Vel gjennomført en trafikktelling i nabolaget. Det ble satt opp tre tellepunkter: i Peter Møllers vei ved Løren T-bane, ved Frydenberg Skole og brua over jernbanen i Hasleveien.

Tellingen gikk over en uke. Intensjonen med tellingen er å kartlegge biltrafikken i vårt nærmiljø. Vi ønsker å dokumentere hvor trafikkert nabolaget vårt er. Så snart vi har mottatt tallmaterialet, vil vi rapportere om funn og bruke dem som grunnlag for å få politikere og Bymiljøetat til å iverksette nødvendige tiltak for at vi skal fortsette å bo i et trygt nabolag. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *