Adam Hiorths vei 7

Saksnummer 202306085 – Byggesak. Oppføring av enebolig – sak mottatt 11.04.2023 Innsyn her: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=202306085

Adam Hiorths vei 7 Read More »